Claarkzaan Simmentaler Stud/Stoet
Jan Holliday – ClarkZaan Simmentaler Stoet

Jan Holliday – ClarkZaan Simmentaler Stoet

Die wêreld beroemde sakeman Richard Branson het gesê: “As jou drome jou nie bang maak nie, moenie droom nie!” Met hierdie wyse woorde het Jan Holliday sy Simmentaler stoet in 2014 begin, nadat sy pa, ook Jan Holliday, oorlede is. Jan Snr het met kruisgeteelde Simmentalers vir meer as vyf dekades geboer. Danksy die gehalte van die jong stoet se diere, het hulle die ergste droogte in jare (2014/15/16) hierop Palmietfontein, Wolmaransstad, Noord Wes Provinsie, Suid-Afrika weerstaan. Meeste van die stoet se bloedlyne kom van die bekende Simmentaler boer Jan Hattingh van die beroemde Salerika Stoet.

 

Jozaan, Jan, Clarke
Jozaan, Jan, Clarke

ClarkZaan

Die plaas se naam “ClarkZaan” is ‘n kombinasie van Jan se kinders se name;

seun Clarke en dogter Jozaan.

 

 

 

 

Reserve Gravin Champion
Reserve Gravin Champion

 

Claarkzaan Simmentaler Stud/Stoet
By die Hollidays is elke dier op vakansie ! Gelukkige diere wat Brasuda gras eet by ClarkZaan Stoet!